XLIGN B.V. staat voor een openhartige werkwijze en streeft daarom naar een nette manier om met uw privacy om te gaan. Daarbij hoort ook deze privacyverklaring.

 1. Persoonlijke gegevens
  XLIGN B.V. kan uw contactgegevens, zijnde naam, E-mailadres en telefoonnummer verwerken, doordat u een contactformulier op onze website verstrekt, of op andere wijze, bijvoorbeeld door uw visitekaartje, publicatie of website. Omdat we ons richten op ondernemers, zijn deze contactgegevens voornamelijk zakelijke gegevens, bijvoorbeeld degene op uw visitekaartje. Wanneer het komt tot een afspraak of tot diensten die u afneemt van XLIGN B.V. worden zakelijke adresgegevens verzameld.
 2. Waarom we uw gegevens nodig hebben
  XLIGN B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen, om gesprekken op locatie te hebben volgens afspraak en om uitvoering te geven aan een met u gesloten overeenkomst
 3. Hoe lang bewaren we uw gegevens
  XLIGN B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als er geen overeenkomst tot stand komt worden uw gegevens niet langer dan 2 jaar bewaard.
 4. Delen met anderen
  XLIGN B.V. verstrekt uw gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 5. Publicatie
  Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.
 6. Webbezoek
  Op de website van XLIGN B.V. worden bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw computer meestuurt. Deze gegevens worden geanonimiseerd gebruikt voor de verbetering van de website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering vragen via info@xlign.eu

  Beveiliging
  XLIGN B.V. neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.
 8. Geheimhouding
  XLIGN B.V. verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever richting derden. De opdrachtgever zal zonder toestemming van XLIGN B.V. aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van XLIGN B.V., de werkwijze, gegevens, methodes en dergelijke, dan wel stukken of delen ervan ter beschikking stellen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik van uw persoonsgegevens kunt u altijd contact met ons opnemen via info@xlign.eu